Förbättra dina anställningsbeslut

Business Contacts

VYA® tillhandahåller för närvarande två lösningar för att Identifiera ytterst kompetenta ansökanden för human resources management: ERI anställningstest: Employee Reliability Inventory och CCV© försäljnings utvärderingstest: Sales Competence Coefficient.

Dessa unika lösningar skapades för att förbättra förvaltningen av personalresurser, vilket genererar omedelbara och träffsäkra resultat för att identifiera högpresterande individer för ditt företag. Dessa psykometriska utvärderingstest hjälper dig att fatta bättre beslut i personalurvals processen, vilket generar markanta besparingar och ökar den allmänna produktiviteten.

VYA® Consulting Group är en global Human Resources konsultverksamhet specialiserad på utvecklandet av psykometriska utvärderingstest för personalurval och utvärdering av arbetstagare.

Vi representerar två psykometriska personalurvals tester som tillåter dig att enkelt identifiera talangfulla ansökanden och fatta rätt beslut i hänseende till ditt företag:

erilogo11-AJUSTADA-300x116

ERI®: EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY

identifiera ytterst produktiva och pålitliga arbetstagare.

ERI personalurvals utvärderingstest skapades för årtionden sedan av Gerald Borofsky- Ph.D och akademiker på Harvard University i över 25 år.

Dr. Borofsky has been a contributor to the development of Congressional policy in the area of pre-employment screening.

ERI® psykometriska test har använts av över 5 miljoner anställda från hela världen, och har tillhandahållit företag med en 30% lägre personalomsättning och en genomsnittlig minskning av personalstöld på 29%.

Business - Vorstellungsgespräch

RI® förhandstest för anställning mäter sju beteendeskalor hos ansökanden:

 • Hövlighet
 • Pålitlighet
 • Skötsamhet
 • Emotionell Mognad
 • Trygg Arbetsprestation
 • Långsiktigt Arbets Engagemang
 • Frihet från Störande Arbetsprestation
CCV-300x86

CCV©: SALES COMPETENCE COEFFICIENT

IDENTIFIERA DE BÄSTA SÄLJARNA

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® är ett Försäljnings Utvärderingstest skapat för att identifiera högpresterande försäljningspersonal som kommer att ha den största inverkan på ditt företag.

Ansökanden av säljpositioner presenterar ofta sina fantastiska försäljningsrekord och imponerande CV:n för HR avdelningar, men faktum är att dessa inte alltid är de allra bästa indikatorerna på deras förmåga at uppnå  säljmål.

CCV® säljutvärderingstest online, som används inom urvalet av försäljningspersonal och i utvärderingen av befintlig  försäljningsstyrka, syftar på att identifiera en hög säljförmåga. I genomsnitt genererar de säljare som rekommenderas av CCV® psykometriska utvärderingstest 26% mer än de som inte rekommenderas av CCV®.

Säljutvärderingstestet har använts på över 1 miljon säljare runt om i världen och kan stoltsera med över 100 valideringsstudier som har förutspått försäljningsresultat hos olika typer av  säljare och identifierat högkvalitativ personal åt otaliga företag.

Couple consult salesman for domestic kitchen

CCV® utvärderingstest för försäljningspersonal  baseras på sex förutsägbara faktorer för säljframgång:

 • Energi
 • Initiativtagande
 • Ego styrka
 • Övertygelseförmåga
 • Självförtroende
 • Prestationsmotivering

Det psykometriska försäljningstestet används i stor utsträckning för att utvärdera säljare inom följande fält: detaljhandel, försäkring, banker, telefonförsäljning och allmänna produkter och tjänster, bland andra.

Båda tjänster är till stor hjälp när det gäller att förbättra anställningsbeslut ERI® Employee Reliability Inventory och CCV® psykometriska försäljningstest sköts via en online handläggnings plattform, vilket gör att de kan användas på olika geografiska platser, av användare i olika företags sektorer. Detta genererar en markant förenkling och tidsbesparing för HR personal när det gäller  försäljningsresultats utvärderingen av ansökanden och arbetstagare.

Våre klienter

Bli en distributör

Några av fördelarna med våra utvärderingslösningar är:

 • Systemen är ytterst förmånliga för de företag som implementerar dem och ger en påvisbar avkastning på investering (Return on Investment, ROI).
 • Systemen är väldigt enkla att hantera – HR-experter behöver inte tillvarata eller tolka resultaten från våra analyser.
 • Våra lösningar ser till att HR-avdelningarna drivs strategiskt i enlighet med bolagets helhetsvision.
 • Exklusiva system med licenser som endast utdelas enligt systemutvecklarnas godkännande.
 • Våra lösningar automatiserar urvalet och utvärderingen av personal, vilket sparar tid.

Om du har kunskapen och kontaktnätverket som krävs för att kunna erbjuda våra utvärderningslösningar till företag i ditt område, var god kontakta oss för ytterligare information.

Varför använda ERI?

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY® är ett urvals utvärderingstest skapat för att förbättra personalurvals processer utförda av human resources management (HR) avdelningar hos företag från hela världen genom att identifiera ytterst produktiva och pålitliga arbetstagare.

Detta integritets test är internationellt vedertaget som ett test med precision. ERI® urvals utvärderingstest identifierar risknivån för kontraproduktiva beteenden hos ansökanden innan de anställs. Testet tillhandahåller dessutom en riskprofil baserad på sju beteendemässiga faktorer:

Varför använda CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® är ett Försäljnings Utvärderingstest skapat för att identifiera högpresterande försäljningspersonal som kommer att ha den största inverkan på ditt företag.

CCV® Försäljnings Utvärderingstest har uppvisat en hög nivå när det gäller att förutsäga försäljningsresultat inom olika säljpositioner och säljarprofiler: detaljhandels försäljning, försäljning av finansiella produkter och tjänster, försäkringsförsäljning, telefonförsäljning, och telekom försäljning, bland andra.

Sedan det skapades 2005 så har CCV® psykometriska Test getts till över 1 miljon ansökanden av säljpositioner över hela världen vilket har förbättrat dess träffsäkerhet ytterligare när det gäller att identifiera den bästa säljaren för jobbet.

CCV® utvärderingstest för försäljningspersonal  baseras på sex förutsägbara faktorer för säljframgång:

Senaste nytt


CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018

Log in with your credentials

Forgot your details?