M6 - Sueco

Företag över hela världen förlitar sig på VYA Consulting Group® Inc.s lösningar.

Prestigefulla och viktiga företag över hela världen.

Här nedan finner du exempel på företag som för närvarande använder våra utvärderingstest lösningar.

Bli en distributör

Några av fördelarna med våra utvärderingslösningar är:

  • Systemen är ytterst förmånliga för de företag som implementerar dem och ger en påvisbar avkastning på investering (Return on Investment, ROI).
  • Systemen är väldigt enkla att hantera – HR-experter behöver inte tillvarata eller tolka resultaten från våra analyser.
  • Våra lösningar ser till att HR-avdelningarna drivs strategiskt i enlighet med bolagets helhetsvision.
  • Exklusiva system med licenser som endast utdelas enligt systemutvecklarnas godkännande.
  • Våra lösningar automatiserar urvalet och utvärderingen av personal, vilket sparar tid.

Om du har kunskapen och kontaktnätverket som krävs för att kunna erbjuda våra utvärderningslösningar till företag i ditt område, var god kontakta oss för ytterligare information.

Varför använda ERI?

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY® är ett urvals utvärderingstest skapat för att förbättra personalurvals processer utförda av human resources management (HR) avdelningar hos företag från hela världen genom att identifiera ytterst produktiva och pålitliga arbetstagare.

Detta integritets test är internationellt vedertaget som ett test med precision. ERI® urvals utvärderingstest identifierar risknivån för kontraproduktiva beteenden hos ansökanden innan de anställs. Testet tillhandahåller dessutom en riskprofil baserad på sju beteendemässiga faktorer:

Varför använda CCV?

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® är ett Försäljnings Utvärderingstest skapat för att identifiera högpresterande försäljningspersonal som kommer att ha den största inverkan på ditt företag.

CCV® Försäljnings Utvärderingstest har uppvisat en hög nivå när det gäller att förutsäga försäljningsresultat inom olika säljpositioner och säljarprofiler: detaljhandels försäljning, försäljning av finansiella produkter och tjänster, försäkringsförsäljning, telefonförsäljning, och telekom försäljning, bland andra.

Sedan det skapades 2005 så har CCV® psykometriska Test getts till över 1 miljon ansökanden av säljpositioner över hela världen vilket har förbättrat dess träffsäkerhet ytterligare när det gäller att identifiera den bästa säljaren för jobbet.

CCV® utvärderingstest för försäljningspersonal  baseras på sex förutsägbara faktorer för säljframgång:

Senaste nytt

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018

Log in with your credentials

Forgot your details?