ERI® ÄR ETT HÖGST FÖRUTSÄGANDE PERSONALURVALS UTVÄRDERINGSTEST

Detta integritets test är internationellt vedertaget som ett test med precision. ERI® urvals utvärderingstest identifierar risknivån för kontraproduktiva beteenden hos ansökanden innan de anställs.

Bestechung

Unable to Wake up In Time

Testet tillhandahåller dessutom en riskprofil baserad på sju beteendemässiga faktorer:

  • Hövlighet
  • Pålitlighet
  • Skötsamhet
  • Emotionell Mognad
  • Trygg Arbetsprestation
  • Långsiktigt Arbets Engagemang
  • Frihet från Störande Arbetsprestation

Vårt team leds av den nordamerikanska psykologen Gerald Borofsky (fil.dr) som även är medlem i Association of Test Publishers (ATP) och var en högt ansedd professor vid Harvard Medical School i över 25 år. Han är internationellt erkänd som en auktoritet när det gäller utvecklandet av utvärderingssystem och har konsulterat med den amerikanska kongressen för att definiera  personalförvaltnings frågor.

C4 - Sueco

Hur du tar reda på snabbt, enkelt och träffsäkert vare sig din utvalda kandidat är rätt för jobbet.

ERI® Employee Reliability Inventory används i stor utsträckning av HR avdelningar, och har uppvisat stor framgång när det gäller att förutsäga ansökanden med de mest produktiva och pålitliga prestationerna i olika positioner såsom produktionsarbetare, kassörskor, säkerhetsvakter, försäljare, kundtjänstmedarbetare, varuhandels personal, telefonförsäljare, och administrativ personal, bland andra.
Small business owner portrait

ERI® urvals utvärderingstest är snabbt, enkelt och träffsäkert när det gäller utvärderingen av produktiva och pålitliga arbetstagare.

ERI® personalurvals utvärdering skapades för tre årtionden sedan och har använts på över 5 miljoner ansökanden över hela världen och främjar markant sänkt personalomsättning och personalstöld.
Målet med detta ERI® urvals utvärderingstest, en psykometrisk utvärdering av ansökanden, är att hjälpa HR personal att fatta bättre anställningsbeslut genom att erbjuda dem objektiv information om ansökanden och informera dem, innan de tar sitt anställningsbeslut, sannolikheten att den ansökande kommer att arbeta produktivt.

Minskningar i Antalet Uppsägningar av Saklig Grund i Varuhus

Målet med detta ERI® urvals utvärderingstest, en psykometrisk utvärdering av ansökanden, är att hjälpa HR personal att fatta bättre anställningsbeslut genom att erbjuda dem objektiv information om ansökanden och informera dem, innan de tar sitt anställningsbeslut, sannolikheten att den ansökande kommer att arbeta produktivt.

Minskningar i Antalet Uppsägningar av Saklig Grund i Varuhus(+30,000 anställda)

Säljare

Gráfico1 ERI

Resultaten var väldigt tydliga. De säljare som ej rekommenderats av e ERI® hade en personalomsättning på 51%, medan de som rekommenderats av ERI® Employee Reliability Inventory hade en personalomsättning på 31%; med andra ord, de som Ej rekommenderats av ´ERI® hade en 61% högre personalomsättning än de som rekommenderats av testet.

Prognos av Jobb Prestation hos en Internaitonell Bank

I en annan studie gavs ERI® förhands anställnings utvärdering till 76 bank kassörer och deras resultat mättes sedan över en tre månaders period.

Prognos av Jobb Prestation hos en Internaitonell Bank
bank kassörer

Prediccion10
Vid en jämförelse av de bank kassörer Rekommenderades med de som Ej rekommenderades av ERI® urvals utvärderings test, upptäcktes det att 17% hade hög prestation medan inte en enda av de som Ej Rekommenderades nådde en sådan prestationsnivå.
M5 - Sueco

TEKNISK ÖVERSIKT

NAMN: EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY

SKAPADES ÅR: 1986

ANTAL SLUTFÖRDA UTVÄRDERINGAR: +5,000,000 rapporter över hela världen hos över 7,000 företag.

ANTAL FRÅGORS: 81

UTVÄRDERINGSTID: 10-15 minuter

VALIDITET: Över 150 studier av förutsägbar signifikans

PÅLITLIGHET: Både utförda och nya tester visar signifikant korrelation.

RESULTAT: Omedelbara

SPRÅK: Flertalet

JÄMLIKHET: Följer jämlikhets och antidiskriminations reglementen; diskriminerar inte gentemot kultur, hudfärg, kön eller ålder.

FRÅGOR: ERI® systemet använder inte påträngande uttalanden eller frågor.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Utvärdering av Ansökanden

JOBB TYPER: Olika typer av positioner, understryker förmågor på en operativ nivå med hjälp av lättförståeliga frågor.

SKALOR:

Hövlighet
Pålitlighet
Skötsamhet
Emotionell Mognad
Trygg Arbetsprestation
Långsiktigt Arbets Engagemang
Frihet från Störande Arbetsprestation
PROVRAPPORTse exempel

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018

Log in with your credentials

Forgot your details?